Czcionka:

Kontrast:Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, tel: 61 827-15-00
REZERWACJA WIZYTY - Krok 1
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "ZAREZERWUJ WIZYTĘ" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Prosimy rezerwować wizytę tylko do jednej z grup. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. B i E) w trakcie wizyty proszę o tym poinformować pracownika. W takim przypadku zostaniecie Państwo automatycznie skierowani do kolejnej grupy usług.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT
calendar   B: Ewidencja Gruntów i Budynków
calendar   D: Obsługa geodetów
calendar   E: Mapa do celów informacyjnych